(Meddelande från Arkivet för) Folkets historia:
Årgång         Nr
1974            1,2
1975            1-4
1976            1-4
1977            1-4
1978            1,2,4
1979            3,4
1980            2,3
1981            2,3,4
1982            1,2,3
1983            1-4
1984            1-4
1985            1,2,4
1988
1989
1990            1,2,3
1991            3
1992            1,2,3,4
1993            1,2,3
    1994            3

15 kr/st
Enstaka understrykningar förekommer i några nummer annars i bra skick.
10 ex. 20 % rabatt

 

Uppdaterad 170227