Behovet och nyttan med en politisk mötesplats

Vi lever i en period med covid- 19pandemi. Den kommer med tiden att kunna hanteras med vaccin och vi återgår till ett normaltillstånd. Det blir kanske inte precis som innan, men förhoppningsvis så kan vi återuppta vår verksamhet med möte och föredrag. Historien har inte stannat. Vårt engagemang är viktigare än någonsin, då menar jag inte bara enhetsgruppens engagemang utan allas ansvar att försvara demokrati, rättvisa och ett hållbart samhälle.

Vår verksamhet har främst två syften, att hålla igång antikvariatet och att vara en mötesplats för människor som är intresserade av politik, miljöfrågor, fred och antikapitalism.

 Antikvariatet kan erbjuda litteratur som är svår att finna på andra ställen. Marxistiska klassiker, svenska och utländska arbetarförfattare, historia, filosofi och politik och mycket mer. Vi tror att vi är viktiga för framtidens aktivister och politiskt intresserade personer, genom att vi samlar på och kan erbjuda den typen av böcker.

En politisk mötesplats är den andra viktiga uppgiften. En lokal där vi kan hålla föredrag, hyra ut till olika grupper och samlas i för olika aktiviteter. Det är dyrt att hyra lokaler ute på stan och vi kan erbjuda möjligheter när människor som vi samarbetar med behöver en samlingsplats. 

För att den här verksamheten ska fortleva behöver vi sälja böcker och hålla möten. Vårt hinder är att det är svårt att nå ut till många. Vi annonserar ju bara i liten skala, där det är gratis. Därför vill vi genom detta brev uppmana alla våra kontakter att besöka oss och framförallt informera så många som möjligt om vår existens. Vår önskning är att lokalen används och att vi säljer mycket böcker. Att vi behövs och är bra, bekräftas ofta av folk som kommer från andra städer och som skulle vilja ha liknande verksamhet på sin egen ort. Tillsammans ska vi göra Enhetsgruppen och vår lokal till en välbesökt och populär verksamhet.

Med vänliga hälsningar Lasse Nilsson/Enhetsgruppen


tillbaka