Möte på Helsingborgs stadsbibliotek den 25 november klockan 18.00

Bevara alliansfriheten. Fred med fredliga medel

Talare: Sören Sommelius

 

BEVARA ALLIANSFRIHETEN

STOPPA VÄRDLANDSAVTALET

NEJ TILL NATO

Många vill att Sverige ska bli medlem i Nato – och överge mer än 200 års fredlig samexistens med våra grannländer. Vi tror att svenskt Natomedlemskap vore farligt och istället för att öka säkerheten ökar krigsrisken i Sverige.

Visste du att redan före valet i september 2014 undertecknade alliansregeringen ett samförståndsavtal med Nato som skall godkännas av riksdagen under våren 2016?

Om det sker kommer Nato att kunna placera trupper och militär utrustning, också kärnvapen, i Sverige. Militäralliansen kan föreslå att man skall bedriva operationer, även krig, mot tredje land från svenskt territorium. Lagändringar skall genomföras som bland annat innebär att Nato:s soldater delvis kommer att vara undantagna från svensk lagstiftning.

Mycket har skett och sker utan öppen debatt.

”Vi måste gå med i nato för att Ryssland hotar oss”. Är det så enkelt?

Rysskräcken används för att få människor positiva till Nato-medlemskap, men enligt flygvapenchefen Michael Bydén har Ryssland endast stått för en av tolv kränkningar av svenskt luftrum 2014. I år finns ingen rysk kränkning noterad. ”Ubåtarna” i svenska farvatten visade sig vara tidningsankor.

Som bilden nedan visar är det istället Ryssland som är omringat av Nato

 

 

Nej, det är inte ryssen som hotar Sverige. Rysslands försvarsutgifter är bara en tiondel av Natos och det finns ingen seriös säkerhetspolitisk bedömare som tror att Ryssland skulle göra ett isolerat anfall mot Sverige.

Vad är Nato?

Nato är ingen försvarsallians utan en aggressiv militär allians vars krig i Afghanistan, där även Sverige deltagit, har lett till bland annat 20 000 civila afghaners död.

 

Finns det inga alternativ?

 

Fred med fredliga medel är ingen blåögd illusion. Är vårt land alliansfritt kan vi föra en självständig utrikespolitik och bidra till en fredlig utveckling. Vi kan verka för dialog och avspänning. Sverige har en lång historia av fred. Vår alliansfrihet har hjälpt oss att hålla oss utanför både första och andra världskriget.

Skriv under uppropet mot Värdlandsavtalet, på www.nejtillnato.se.

Här finns länkar för mer information:

www.folkkampanjenmotnato.se

http://www.alliansfriheten.se/

 

Kom till

Möte på Helsingborgs stadsbibliotek den 25 november klockan 18.00

 

Bevara alliansfriheten. Fred med fredliga medel

Talare: Sören Sommelius

 

Mötet är ett samarrangemang mellan Föreningen Nej till Nato, Vänsterpartiet, Enhetsgruppen, Jordens vänner Helsingborg, Svenska freds- och skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Folket i Bild/Kulturfront           

                                                                

Föreningen Nej till Nato i Helsingborg

Kontakt: s.m.fagerlund@gmail.com

Facebook: Föreningen Nej till Nato Helsingborg