Vi vill på det här viset tacka alla föredragshållare, mötesdeltagare, antikvariatsbesökare och medlemmar, som har bidragit till att Enhetsgruppen har kunnat  genomföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt under det gångna året.  Det som varit speciellt uppmärksammat  har varit besöken av Jan Myrdal, Mattias Gardell , Bertil Kilner och Helsingborgs Dagblads kulturchef Gunnar Bergdahl som även skrev en positiv recension av Mattias föredrag och vårt antikvariat. Detta har gett oss respekt även i kretsar som inte direkt sympatiserar med vår politiska inriktning.  Kännedomen om oss har ökat och spridits både lokalt och nationellt.

Enhetsgruppen strävar efter att ena folk med olika politiska synsätt i frågor där man är överens. Därför har vi föredragshållare som har sin politiska hemvist i olika organisationer. Vi samarbetar också med och har bokbord hos olika organisationer. I vårt antikvariat är utbudet mycket brett. Våra medlemmar har sina sympatier på olika håll, MEN vi har EN plattform med ett antal begränsade frågor som vi har enats kring och som vi arbetar efter.

För att fortsätta och höja nivån på vårt arbete vill vi ha fler medlemmar. Det går bra att enbart vara stödmedlem.  Vi vill också att fler köper böcker i, och sprider kunskap om vårt förträffliga antikvariat. Försäljningen av böcker utgör en stor del av vår ekonomiska bas och en stor del av vårt arbete. All försäljning går till lokalhyra, resekostnader för föredragshållare osv. Vi tar gärna emot böcker som passar in i vårt sortiment.

enhetsgruppen.nu  är adressen till vår hemsida. Där finns den mesta informationen om oss och vad vi håller på med; plattform, möten, aktiviteter, kontaktpersoner, öppettider i antikvariatet, listor med ett litet antal av våra 13.000 böcker osv.

Vårt antikvariat är öppet onsdagar 17 – 18.30 (eller efter överenskommelse).                                                                          

Även vissa lördagar som meddelas per e-post och på hemsidan.

ENHETSGRUPPEN I HELSINGBORG