Möten och aktiviteter vi höll under 2013 (under uppbyggnad)

Torsdagen 30/5

Sysselsättning till varje pris?
Om arbete, livskvalité och miljö.

Inledare: Adrian Engström, SALO
(Sveriges anställningslösas landsorganisation)

Torsdagen 21/2 kl 18.30

Permakultur
Jordbruk i ekologisk balans, och erfarenheter från gårdar i sina startskeenden genom
WWOOF (World Wide Opportunities of Organic Farms)
i Portugal, Skottland och Norge.

Inledare: Joakim Nytorpe, Miljöförbundet Jordens Vänner Helsingborg

 

Torsdag 24/1

Kampen för vården
Inledare: Nils Littorin,
läkarstudent och initiativtagare till
protesterna mot nedskärningarna i vården i Malmö och Lund