Vår plattform

Här nedan kan du läsa Enhetsgruppens plattform. Alla som ställer upp på den och betalar medlemsavgift 200 kr (arbetslösa, pensionärer och studerande 100 kr) kan bli medlem hos oss. 

Enhetsgruppen i Helsingborg 

Plattform 

Sverige har förändrats. Det socialdemokratiska samhällsbygget, som ofta kallas ”Folkhemmet” eller välfärdsstaten, har sedan början på 1980-talet raserats i allt snabbare takt och ersatts av en klassisk kapitalistisk högerpolitik.  

Den offentliga sektorn, samhällsservicen, har utsatts för privatiseringar inom de flesta områden. Det har lett till stora försämringar inom skola, vård, omsorg, infrastruktur och en dålig miljö- och klimatpolitik.  

Folkets grundläggande rättigheter, såsom yttrande- mötes- och religionsfrihet urholkas och hotas genom lagändringar. 

Sverige har tystnat i den internationella politiken som officiellt alliansfri och neutral stat, och helt ställt sig på USA:s och NATO:s sida.  

Det är EU:s utrikespolitik som gäller och Sverige deltar på USA:s och NATO:s sida i det pågående kriget mellan de kapitalistiska imperierna.  

Risken för ett tredje världskrig ökar. Oavsett vem som startar, eller utvidgar konflikterna i världen, så hotar den politiken att rasera vår jord. 

Vi ser klimatkatastrofer, vi ser flyktingströmmarna, svälten och lidandet för miljontals människor. 

Med nuvarande ekonomiskt system kan vi inte hindra den utvecklingen. Jordens resurser ska utnyttjas varsamt för att tillgodose alla människors grundläggande behov. 

Enhetsgruppen i Helsingborg vill organisera ett motstånd. För fredliga lösningar på konflikterna i världen, för ett hållbart utnyttjande av jorden resurser, för ett ekonomiskt system som ser till människornas behov.  

Det är möjligt om folket mobiliserar protester på olika sätt.

 ·Arbete åt alla med avtalsenlig lön
· 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 
· Alla samhällstjänster ska vara i offentlig regi
· Ge pensionärer, arbetslösa och sjuka ersättningar så de kan leva ett tryggt och värdigt liv.
· Mot rasism och främlingsfientlighet.
· Slå vakt om folkets grundläggande fri-och rättigheter.
· Lika villkor för män och kvinnor, i Sverige och i världen.
· Sverige ut ur EU.
· Nej till kärnkraft och kärnvapen. 
· NATO ut ur Sverige, Sverige ut ur NATO.
· Bekämpa imperialismen - för fred, internationell solidaritet, miljöansvar och rättvisa. 

En annan värld är möjlig 

Du  som stödjer vår plattform och våra krav är välkommen som medlem hos oss.